Kucoby - Strona gospodarza HOW Kucoby

Ośrodek

Podstawowy cennik usług w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym Kucoby


CENNIK

Harcerskiego Ośrodek Wypoczynkowy Hufca

ZHP Chorzów w Kucobach

Opłata przez konto:

BGŻ BNP Paribas

nr konta: 74 2030 0045 1110 0000 0419 8000

Opłaty:

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Dla zwolnionych z VAT podatek odliczony zostanie od ceny należnej za pobyt.

Skontaktuj się z Hufcem Chorzów w celu ustalenia cen


Wszystkie ceny można negocjować wcześniej z komendantem hufca.