Kucoby - Strona gospodarza HOW Kucoby

Ośrodek

Historia

| Pierwsze dziesięciolecie | | Drugie dziesięć lat | | Ostatnie pięć lat |

Pierwsze dziesięciolecie

Poszukując przez dwa lata nowej bazy na letni obóz harcerze z Hufca ZHP Chorzów natknęli się na Kucoby koło Olesna. Przybyła do Kucob 22. czerwca 1987 roku grupa kwatermistrzowska zobaczyła kompletnie zdewastowaną nieczynną leśniczówkę "Stare Kucoby" (16x19 m) oraz dużą (21x14 m) stodołę z dwoma przybudówkami, będącymi kiedyś chlewem i stajnią lub oborą.

Budynek mieszkalny był bez okien, pieców, światła elektrycznego, z dziurawym i zarwanym dachem i w większości przegniłymi stropami. W jego podpiwniczonej części, nie obejmującej całości budynku znajdowały się trzy pomieszczenia i piec chlebowy, zaś na parterze i piętrze – siedem izb, a na strychu resztki dwóch pokoików o ścianach gliniano-drewnianych, a także wędzarnia.

Stodoła wybudowana w 1863 roku nie miała wrót i stolarki lecz zachowała się w stosunkowo dobrym stanie. Dom został rozbudowany po pierwszej wojnie światowej. Do pierwszych, najniezbędniejszych prac należało sprowadzenie sprzętu obozowego i doprowadzenie energii elektrycznej. W efekcie wspólnego wysiłku w lipcu i sierpniu 1987 roku około 500 chorzowskich dzieci i młodzieży mogło wypoczywać pod namiotami.

W trakcie obozu Komenda Hufca podjęła decyzję o stworzeniu tu stałej bazy. W 1987 r. w pierwszej kolejności trzeba było skoncentrować się na pracach zabezpieczających budynki przed zimą, jak uzupełnienie brakujących drzwi i okien, uszczelnienie dziur, itp. Oprócz tego jedno pomieszczenie wyposażone zostało w piec węglowy, co umożliwiło Ewie i Markowi Niziołkom tymczasowe zamieszkanie. Równocześnie czyniono starania w celu uzyskania zezwolenia na budowę linii energetycznej, remont budynku i dalszą jego rozbudowę.

W pierwszych latach harcerze, zarówno starsza młodzież jak i instruktorzy przyjeżdżali tu systematycznie w wolne od pracy względnie zajęć szkolnych dni i weekendy. Dotyczy to oczywiście głównie miesięcy późnej wiosny i lata, kiedy to nocowali pod namiotami, biwakowali i gotowali, sami wykonując przy tym pożyteczne i niezbędne prace dla ośrodka. Byli to między innymi: Andrzej Czaputa, Jacek Głuch, Grzegorz Jończyk, Adam Zambrzycki, Krzysztof Koteja, Adam Łukawski, Adam Malarz, Roman Ptok, Grażyna i Henryk Widerowie.

W roku 1987 doprowadzone zostało światło elektryczne za pomocą linii niskiego napięcia, w roku następnym stanęły domki kampingowe i urządzono magazyn żywności. W 1989 roku doprowadzono linię energetyczną wysokiego napięcia, zaś w leśniczówce prowadzony był remont, wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne i centralne ogrzewanie. Na przełomie lat 1990 i 1991 zbudowano wiatę nad kuchnią polową, wytynkowano budynek-bazę i go malowano, zaopatrzono w węzeł sanitarny i szambo. W 1991 r. zostało zorganizowane pierwsze zimowisko. W 1992 r. następuje: budowa pawilonu sanitarnego dla kolonii zuchowej, sklepiku obozowego. W 1993 r. powstaje betonowy basen kąpielowy o wymiarach 16x12 m2 zasilany wodą z własnego ujęcia. W budynku-bazie: przebudowa całorocznej kuchni i jadalni oraz radiofonizacja.

Rok 1994 to wykonanie wiaty obozowej jadalni, budowa stałej myjni obozowej, ogrodzenie głównego budynku, budowa podziemnego składu opałowego. W 1995 r. następuje obudowa drewnem kuchni obozowej, wykonanie płyt boisk sportowych: siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, otrzymano po wieloletnich staraniach połączenie telefoniczne (radiolinią do Olesna). Rok 1996 to budowa nowej kuchni obozowej przy jadani (poprzednia przeznaczona została na świetlicę obozową).

Na koniec dziesięciolecia następuje rozpoczęcie budowy skrzydła poprzecznego do budynku bazy, polegającej na przygotowaniu w tej części 2-kondygnacyjnego segmentu w wymiarach ok 11x8 m2, w którym znajdą się: jadalnia, kuchnia, pralnia, magazyn żywności, itp. Do końca 1996 r. opisana część została wykonana w stanie surowym.

Hufiec posiada odpowiednią ilość sprzętu noclegowego o różnym stopniu zużycia jak: namioty, materace, śpiwory, komplety bielizny pościelowej, koce i poduszki, przy czym należy pamiętać, że część uczestników kolonii i obozów przywozi ze sobą swój własny ekwipunek noclegowy.

Ośrodek obejmował i nadal obejmuje opieką nie tylko młodzież harcerską, ale również młodzież kierowaną doń i finansowaną przez Opiekę Społeczną i Polski Czerwony Krzyż, także dofinansowaną przez zakłady pracy i Urząd Miasta również spoza Chorzowa. W ramach wymiany między środowiskami harcerskimi poznała Kucoby młodzież m.in. z Sieradza, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Będzina, Praszki, a nawet z Czech, Węgier, Niemiec i Hiszpanii.

Obozy letnie to najpoważniejsza pozycja tętniącego życiem ośrodka, ale na tym przecież się nie kończy. Bywali w Kucobach uczestnicy organizowanych corocznie przez hufiec kręgów szkoleniowych, manewrów technicznych, biwaków "Pod Liliji Znakiem", spływów chorzowskich wodniaków, przedstawiciele "Gwarków", ale i poszczególnych drużyn harcerskich hufca.

Drugie dziesięć lat

Drugie dziesięciolecie Ośrodek zainicjował rozbudową budynku mieszkalnego – uzupełnienie o kuchnię i jadalnię całoroczna, mieszczącą ok 50 osób. Akcja letnia 1997 zapisała się w pamięci jako jedna z najtrudniejszych – był to rok wielkiej powodzi w lipcu. Łąkę przy ośrodku zalała całkowicie woda, rozlokowany na niej obóz konny został ewakuowany do wyżej położonego lasu. Tylko doba dzieliła nas od decyzji o ewakuacji całego obozu, na szczęście do tego nie doszło. Nowo dobudowana część budynku choć w stanie surowym stanowiła pomoc w suszeniu mokrych rzeczy.

W pełni wyposażoną kuchnię i jadalnię oddano do użytku w roku 1998.

Trzecie tysiąc lecie powitaliśmy nowymi inwestycjami: domki kempingowe otrzymały drugi pawilon sanitarny mieszczący natryski (2000r), teren po byłej kuchni obozowej został zaadaptowany na wiatę – świetlicę / dyskotekownia/, połączoną z budynkiem stodoły nowym magazynkiem "rowerownią"(2001r), na wykupionych łąkach powstał staw do pływania kajakami a na dachu nowego budynku założono instalację solarną do grzania wody(2002r).

Przed budynkiem ustawiono altankę, przed domkami kempingowymi położono kostkę brukową, a w 2004r dobudowano przed nimi zadaszenia. W 2005r pozyskano kontener mieszkalny o pow 24 m2, który przeznaczono na izolatkę obozową i postawiono w obrębie ogrodzenia budynku.

Wyspę na stawie kajakowym uzupełniła i ozdobiła altanka z postumentem do grilla. W następnym roku w pozyskanych barakowozach urządzono kompleks noclegowy"pawilony".

Akcja letnia to kontynuacja sprawdzonych form i atrakcji obozowych, oprócz obozów typowo harcerskich - kolonie dziecięce, obozy wielospecjalnościowe, konne i rowerowe a także komputerowe, przyjmowaliśmy także obozy z innych środowisk, a także obozy zagraniczne.
Z ciekawszych grup obozujących na naszym ośrodku można wymienić: skautów niemieckich z miejscowości Iserlohn, kilkukrotne obozy wymienne z Wegrami z miasta Ozd, orkiestra harcerska z Uniejowa, szczep harcerski z Rumii, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Woźnik i wiele innych.

W czasie roku szkolnego ośrodek także tętni życiem. Odbywają się tu różnorodne imprezy –festyny zakładowe /np. firmy Delta Trans/, Wyścigi Psich Zaprzęgów, wycieczki jednodniowe z okazji Dnia Dziecka dzieci pracowników Huty Kościuszko czy najlepszych sportowców z chorzowskich szkół, wycieczki seniorów – grzybiarzy, wycieczki szkolne z noclegiem w budynku lub domkach kempingowych. "zielone przedszkola" i "zielone szkoły". Odbywają się też kursy drużynowych – czy to letnie czy zimowe, coroczne biwaki "Pod Liliji znakiem" jako podsumowanie roku harcerskiego i wiele innych.

Ośrodek obozowy wpisał się w środowisko sąsiednich wsi i gminy – współpracujemy ze szkołą Podstawową w Borkach Wielkich, Ochotniczą Strażą Pożarną z Borek / w czasie obozu strażacy przeprowadzają pokazy sprzętu i działania strażaków-ratowników/, do tradycji należy wręczanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom Gminy i Powiatu oraz mieszkańcom Borek Wlk poprzez klasztor i kościół Franciszkanów/.

W czerwcu 2007 r w trakcie Biwaku pod Liliji znakiem odbył się uroczysty apel z zaproszonymi gośćmi z okazji XX-lecia Ośrodka.

Ostatnie pięć lat

Ostatnie lata to starania o utrzymanie HOW Kucoby we właściwej kondycji i polepszaniu warunków pobytu wszystkich odwiedzających. Do istniejącego stanu doszło kilka nowych inwestycji – w 2008 roku wybudowano boisko do piłki plażowej, a w latach 2009-2010 dwa nowe domki dla kolonii z 32 miejscami noclegowymi, wyposażone w toalety i umywalki.

Ze względu na trudności z uzyskaniem połączenia internetowego – w dalszym ciągu telefon działa na radiolinii- zrezygnowano z prowadzenia obozów komputerowych.

W 2010 r nawiązano kontakty z organizacją skautową Royal Rangers, którzy w ośrodku organizowali szkolenie kadry i obóz. W 2011r powitaliśmy harcerzy z hufca Warszawa- Ursynów, którzy w Kucobach zorganizowali swoją akcję letnią. Dwa lata pod rząd organizuje kolonię dla dzieci stowarzyszenie "Janko Muzykant" z Praszki.

Współpracujemy również z Liceum Ogólnokształcącym z Olesna, które organizuje obozy naukowe dla uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych. Wojewódzki Zarząd LOK w Katowicach organizuje u nas od kilku lat Ogólnopolskie Zawody Młodzieży w Łączności, grupa nauczycieli przybywa co roku na Bal Przebierańców.