Kucoby - Strona gospodarza HOW Kucoby

Ośrodek

Kontakt z Hufcem Chorzów

Hufiec ZHP Chorzów jako jednostka nadrzędna przyjmuje rezerwacje, zajmuje się sprawami finansowymi oraz udziela informacji na temat pobytu w ośrodku.

Rezerwacje na pobyt śródroczny prowadzi ośrodek , natomiast zapisy na pobyt letni są prowadzone w hufcu.

Dane kontaktowe:

ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Chorzów
im. Obrońców Chorzowa
pl. Hutników
41-500 Chorzów

tel./fax: 32 2410 827
e-mail : chorzow@zhp.pl
strona: http://chorzow.zhp.pl/

NIP: 634 - 019 - 54 - 83
REGON: 240572621