Kucoby - Strona gospodarza HOW Kucoby

Ośrodek

Numer konta bankowego ośrodka

Wszystkie płatności przyjmujemy tylko poprzez wpłatę na konto w BGŻ BNP Paribas:

Nr 74 2030 0045 1110 0000 0419 8000
w tytule wpłaty piszemy:
nazwisko lub nazwę wpłacającego, z dopiskiem "Za pobyt w Kucobach"

Faktury wystawiane są w :
Komendzie Hufca ZHP Chorzów
pl. Hutników
41-500 Chorzów